Om IS Plåt och Bearbetning

Mer än 30 års erfarenhet

Antal anställda

1989

2019

3 st.

54 st.

Omsättning

1989

2019

3 000 000

100 000 000

Bearbetat rostfritt stål

1989

2019

30 ton

1000 ton

Antal odlade lökar

1989

2019

750 ton

0 ton

Produktionsyta

1989

2019

1000 kvm

3700

Nationaliteter

1989

2019

1 st.

11 st.

IS Plåt AB är idag en komplett legotillverkare med 60 anställda och finns utanför Malmö på Almhaga Gård sydväst om Vellinge.

Familjeföretaget startades 1989 av Bo Ralvert med huvudfokus på rostfri tillverkning. 1998 förvärvades man IS Plåt AB för att bredda kundbasen och 2012 förvärvades Re-Jo Verkstadsteknik vilket gjorde IS Plåt till en helhetsleverantör inom rostfritillverkning. 2014 blev Erik Ralvert VD för IS Plåt.

Vi på IS Plåt är experter på att tillverka i rostfritt stål, allt från den minsta detaljen till den kompletta maskinen.

Som produktionspartner arbetar vi varje dag för att stärka kundernas lönsamhet och konkurrenskraft. Det är av yttersta vikt för oss på IS Plåt att vara kompetensmässigt ledande inom vårt arbetsområde. Du får tillgång till den modernaste maskinparken och vi ställer alltid höga krav på kvalité och leveransprecision. Vi har stor erfarenhet av komplicerade detaljer som; laserskärs, kantas, svetsas, fräses och svarvas med snäva toleranser. Med 3000 m2 moderna produktionslokaler och kompetenta medarbetare, har IS Plåt resurser att ta hand om tillverkningsuppdrag av varierande svårighetsgrad.

Våra kunder finns både precis runt hörnet och globalt. Många drar nytta av vår egen montageavdelning som kan färdigställa din slutprodukt och sedan leverera till Er kund i Sverige eller ute i världen.

ISO 9001
& ISO 14001

IS Plåt & Bearbetning är sedan början av 2014 certifierade enligt ISO 9001:2008

Kvalitetspolicy

IS Plåt AB är specialiserade på tillverkning i rostfritt, allt från små detaljer till kompletta maskiner. Vi har även stor erfarenhet av tillverkning i aluminium, svart och duplex. Vårt mål är att tillverka och sälja produkter och tjänster av högsta kvalitet. Detta når vi genom att sträva efter följande:
• Vi ska vara flexibla och lyhörda för kundens behov och sätta kunden i centrum.
• Kvaliteten på våra produkter och utförda kunduppdrag ska vara sådan att vi upplevs som kompetensmässigt ledande inom vårt arbetsområde och att vi betraktas som en förtroendeingivande samarbetspartner.
• Vårt arbete ska präglas av att varje medarbetare har tillräcklig kompetens och tar fullt ansvar för den egna uppgiften och företagets totala trovärdighet som tillförlitlig leverantör.
• Våra produkter skall hålla en hög kvalitet avseende hållbarhet, finish, funktion och därigenom en produkt med en livslängd som motsvarar kundens krav och förväntningar.
• Vi skall hålla utlovade leveranstider.
• Vi skall arbeta förebyggande för att undvika avvikelser och reklamationer.
• Vi ska arbeta långsiktigt med ständig förbättring av våra rutiner för att öka effektiviteten och uppnå uppsatta mål samt uppfylla tillämplig lagstiftning och andra krav.

Miljöpolicy

IS Plåt AB är specialiserade på tillverkning i rostfritt, allt från små detaljer till kompletta maskiner. Vi ser ett aktivt miljöarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.
• Vi ska vid inköp av verkstadsmaskiner, utrustning, maskiner och fordon välja alternativ som är energie ektiva och miljöanpassade samt råmaterial i form av metall välja leverantörer med hög miljöprofil.
• Vi ska aktivt arbeta med att minimera vår förbrukning av fossila drivmedel kopplat till interna och externa transporter genom att planera och samordna dessa.
• Vi ska arbeta för att öka andelen förnybar energi som används i vår verksamhet.
• Vi ska arbeta med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget.
• Vi ska förebygga förorening genom att underhålla och serva utrustning, maskiner och fordon samt hantera kemikalier på ett säkert sätt för att skydda vår gemensamma miljö.
• Vi ska följa interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
• Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete genom att engarera vår personal och utveckla vårt miljölednings-system och vår verksamhet för att uppnå en högre miljöprestanda.

Intresserad av samarbete?

Kontakta oss