Våra specialiserande industrier

Läs mer

Vattenrening

"Vattenrening – en grundpelare i världen och även på IS Plåt!"

Erik Ralvert
VD - Vattenrening
Läs mer

Livsmedel

"Med hjälp av vibrationer och luftflöde kan man frysa extremt känsliga produkter."

Simon Ceasar
Kundansvarig - Livsmedel
Läs mer

Läkemedelsindustrin

"Våra svetsare är noggranna och har hög kompetens."

Karl Bernhof
Kundansvarig - Läkemedelsindustri